แปลง C# เป็น C++

แปลไลบรารี C# หรือคอนโซลแอปพลิเคชันระดับองค์กรให้เทียบเท่ากับ C++ พร้อมการสนับสนุน .NET Framework อย่างเต็มรูปแบบ ไลบรารี C++ ที่ได้นั้นเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย รวมถึง Linux, MacOS และ Windows เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับใช้บนหลายแพลตฟอร์มได้ แปลโค้ดหลายล้านบรรทัดในคราวเดียวโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

CodePorting.Translator Cs2Cpp เป็นแอปพลิเคชั่นทรานสไพเลอร์

สามารถใช้เพื่อตั้งค่าการแปลอัตโนมัติของการปรับปรุงโค้ด C# เป็น C++ อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดียวกันสำหรับทั้งสองภาษาโดยไม่ต้องเปลี่ยน API หรือเอกสารโค้ด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการส่งมอบแอปพลิเคชันและไลบรารี C# ไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่มีการสนับสนุน .NET หรือมีปัญหา

แปลงโค้ด C# ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังของเรา

CodePorting.Translator Cs2Cpp เป็นแอปตัวแปลซอร์สโค้ดเป็นซอร์สโค้ด ซึ่งช่วยให้สามารถทำซ้ำคลาสภายในและรูทีนในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในโค้ด C# ดั้งเดิม นอกจากนี้ หลังจากแปลโปรเจ็กต์ C# เป็น C++ แล้ว คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์สำหรับแพลตฟอร์มเป้าหมายที่รองรับได้
public void EnclosedWhile(int max1, int max2)
{
	int number1 = 0;
	while (number1 < max1)
	{
		int number2 = 0;
		while (number2 < max2)
		{
			Console.WriteLine(number1 + number2);
			++number2;
		}
		++number1;
	}
}
void WhileStatements::EnclosedWhile(int32_t max1, int32_t max2)
{
	int32_t number1 = 0;
	while (number1 < max1)
	{
		int32_t number2 = 0;
		while (number2 < max2)
		{
			System::Console::WriteLine(number1 + number2);
			++number2;
		}
		++number1;
	}
}
public class ClassProperties
{
	public string PublicProperty
	{
		get { return mPublicPropertyField; }
		set { mPublicPropertyField = value; }
	}

	private string mPublicPropertyField;
}

class ClassProperties : public System::Object
{
  public:
    System::String get_PublicProperty();
    void set_PublicProperty(System::String value);

    ClassProperties();

  private:
    System::String mPublicPropertyField;
};
public void BreakEnclosedForeach(int[][] values, int max)
{
	foreach (int[] row in values)
	{
		if (row.Length == 0)
		{
			break;
		}

		foreach (int value in row)
		{
			Console.WriteLine(value);
			if (value > max)
			{
				break;
			}
		}
	}
}

void BreakStatements::BreakEnclosedForeach(System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<int32_t>> values, int32_t max)
{
  for (System::ArrayPtr<System::ArrayPtr> row : values)
  {
    if (row->get_Length() == 0)
    {
      break;
    }

    for (int32_t value : row)
    {
      System::Console::WriteLine(value);
      if (value > max)
      {
        break;
      }
    }
  }
}
using System.Threading;

class LambdaTest
{
  public void TestMPMM_1()
  {
    var a = 0;
    new Thread(() =>
    {
      var b = a;
    });
  }
}
#include <system/threading/thread.h>
#include <system/details/lambda_capture_holder.h>
#include <functional>
#include <cstdint>

void LambdaTest::TestMPMM_1()
{
  System::Details::LambdaCaptureHolder<int32_t> _lch_a = 0;
  int32_t &a = _lch_a.GetCapture();
  System::MakeObject<System::Threading::Thread>(static_cast<System::Threading::ThreadStart>(static_cast<std::function<void()>>([_lch_a, &a]() -> void
  {
    int32_t b = a;
  })).template AddHeldVariable<System::Threading::ThreadStart>("a", a));
}
csharp converter feature
การพึ่งพาภายนอก
แทนที่โค้ดที่เขียนด้วยตนเองเพื่อทดแทนการขึ้นต่อกันซึ่งไม่สามารถแปลได้
csharp converter feature
การอนุรักษ์ API
โครงสร้างเฉพาะภาษาที่ใช้ในโค้ด C# ได้รับการแปลให้เทียบเท่ากับ C++ ที่ตรงที่สุด
csharp converter feature
การควบคุมหน่วยความจำ
ควบคุมตัวชี้ที่อ่อนแอหรือใช้ร่วมกันในโค้ดที่แปลเพื่อทำลายอ็อบเจ็กต์ที่ไม่ได้ใช้และเพื่อแยกการอ้างอิงแบบวนซ้ำ

ห้องสมุดสนับสนุนนักแปล

CodePorting.Translator Cs2Cpp เป็นเฟรมเวิร์กที่สามารถแปลโค้ด C# เป็น C++ ได้ รหัสผลลัพธ์จะมี API เดียวกันกับรหัส .NET ดั้งเดิมและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อม C++ ที่ไม่มีการจัดการที่แปลแล้ว

ไลบรารีสนับสนุนนักแปลคือไลบรารี C++ ที่มีการทดแทนคลาส .NET และโค้ดบริการบางส่วน ในที่สุดโค้ดที่แปลจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนี้ นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักของ .NET แล้ว ไลบรารีของเรายังรองรับ System.Net, System. Drawing, System.XML, System.Security และระบบย่อยอื่นๆ ไลบรารีสนับสนุนนักแปลจะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่คอมไพล์แล้ว หากคุณวางแผนที่จะแจกจ่ายโค้ด C++ ที่แปลแล้ว ขอแนะนำให้รวมการพึ่งพาแพ็คเกจ NuGet ไลบรารีสนับสนุนนักแปลด้วย
c sharp to cpp conversion scheme

คู่มือการแปลงโค้ดจาก C# เป็น C++

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ C# ที่แปลเป็น C++ ได้สำเร็จ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้